Plius–minus


Pradinių duomenų failas:
pliusminus.in  
Rezultatų failas:
pliusminus.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Duota teigiamų sveikų skaičių seka \(a_{1}\), \(a_{2}\), …, \(a_{n}\), tokia, kad i-asis sekos narys \(a_{i}\) neviršija i.

Jums reikia nustatyti, ar galima parikti tokius koeficientus \(b_{1}\), \(b_{2}\), …, \(b_{n}\)kurių kiekvienas lygus -1 arba 1, kad suma \(a_{1}\)\(b_{1}\) + \(a_{2}\)\(b_{2}\) + … + \(a_{n}\)\(b_{n}\) būtų lygi nuliui.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas sveikas skaičius n (1 ≤ n ≤ 100000).
Antroje eilutėje pateikti sekos nariai \(a_{1}\), \(a_{2}\), …, \(a_{n}\), atskirti tarpu (1 ≤ \(a_{n}\) ≤ i).

Rezultatai

Jei tokie koeficientai egzistuoja, jūsų programa turi pirmoje eilutėje išvesti žodį Taip, o antroje – pačius koeficientus, atskirtus tarpu. Priešingu atveju, pirmoje rezultatų eilutėje turi būti išvedamas žodis Ne.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
4
1 2 3 4
Taip
1 -1 -1 1
4
1 2 3 3
Ne