Lokalūs ekstremumai


Pradinių duomenų failas:
extremum.in  
Rezultatų failas:
extremum.out  
Laiko apribojimas:
2 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Jums duota sveikų skaičių seka \(a_{1}\), \(a_{2}\), …, \(a_{N}\). Sekos elementas \(a_{i}\) vadinamas lokaliu minimumu, jei \(a_{i}\)<\(a_{i-1}\) ir \(a_{i}\)<\(a_{i+1}\). Analogiškai, elementas \(a_{i}\) vadinamas lokaliu maksimumu, jei \(a_{i}\)>\(a_{i-1}\) ir \(a_{i}\)>\(a_{i+1}\). Akivaizdu, kad nei pirmasis, nei paskutinis sekos elementai negali būti nei sekos lokalūs minimumai, nei lokalūs maksimumai.

Jūs duotoje sekoje turite surasti didžiausią lokalų minimumą ir mažiausią lokalų maksimumą.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų eilutėje įrašytas sveikas skaičius N (1 <= N <= 1000000). Toliau seka N sveikų skaičių, kurių absoliučios reikšmės neviršija \(10^{9}\) – tai sekos elementai. Šie skaičiai atskirti vienas nuo kito tarpais arba/ir eilučių pabaigomis.

Rezultatai

Rezultatus turi sudaryti lygiai dvi eilutės. Pirmoje eilutėje turi būti įrašyta mažiausio sekos lokalaus maksimumo reikšmė, arba pranešimas No local maximums (taip, taip… jūsų programa turi šnekėti angliškai). Antroje eilutėje turi būti įrašyta didžiausio sekos lokalaus minimumo reikšmė, arba pranešimas No local minimums.

Pavyzdys

Pradiniai duomenys Rezultatai
8
40 32 5 4
9   9 2 3
No local maximums
4