Skaitmenų suma


Pradinių duomenų failas:
suma.in  
Rezultatų failas:
suma.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
16 Mb.  

Užduotis

Pažymėkime s(x) skaičiaus x skaitmenų sumą. Vykdoma tokia programa:

while ns(n) do n := s(n);

Kokia bus n reikšmė pasibaigus skaičiavimams? Ar galite atsakymą rasti neskaičiuodami skaitmenų sumos?

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų faile įrašytas sveikasis skaičius n (1 ≤ n ≤ \(10^{18}\)).

Rezultatai

Rezultatą – skaičiaus n reikšmę po sąlygoje pateiktos programos įvykdymo – reikia įrašyti į pirmąją rezultatų failo eilutę.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
10
1
12345
6