Žurnalas


Pradinių duomenų failas:
zurnalas.in  
Rezultatų failas:
zurnalas.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
64 Mb.  

Užduotis

Mokyklos budintysis savo žurnale įrašo +, kai koks nors mokinys ateina, ir -, kai koks nors mokinys išeina. Dienai pasibaigus, remdamasis savo įrašais, jis turi pranešti direktoriui, kiek daugiausiai mokinių buvo mokykloje tuo pačiu metu. Deja, šiandien jo žurnalas smarkiai nukentėjo, ir kai kurie įrašai tapo nebeįskaitomi. Padėkite jam nustatyti, koks mažiausias ir koks didžiausias minėtasis skaičius gali būti.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas įrašų skaičius n (2 ≤ n ≤ 2000). Kitoje eilutėje pateikiami patys įrašai (n simbolių). Neįskaitomi įrašai pažymėti ?.

Rezultatai

Į rezultatų failą jūsų programa turi išvesti du skaičius: minimalią ir maksimalią galimas didžiausio vienu metu susirinkusių mokykloje mokinių skaičiaus reikšmes.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Komentaras
4
++--
2 2
++-- -> 2
++-- -> 2
4
????
1 2
+-+- -> 1
++-- -> 2
8
??++????
2 4
+-++--+- -> 2
++++---- -> 4