Susipažinimo žaidimas


Pradinių duomenų failas:
zaidimas.in  
Rezultatų failas:
zaidimas.out  
Laiko apribojimas:
1 s.  
Atminties apribojimas:
70 Mb.  

Užduotis

N nepažįstamų draugų susėdo ratu ir, norėdami išmokti vieni kitų vardus, žaidžia tokį žaidimą. Vienas iš draugų pradeda pasakydamas savo vardą. Tuomet jam iš kairės sėdintis pasako savo vardą, ir pirmojo vardą. Sekantis sėdintis iš eilės pasako savo, antrojo ir tada pirmojo vardą, ir taip toliau. Žaidimas baigiamas, kai pirmasis pradėjęs jį dar kartą išvardina visų draugų vardus, pradėdamas nuo savęs.

Na, jis jau baigėsi! Bet, pasirodo, niekas nekreipė dėmesio, kokius vardus kas sako. Tad parašykite programą, kuri nustatytų, kuris iš draugų suklydo pirmasis, arba išvestų žodį DRAUGYSTE, jei nesuklydo nei vienas. Darykite prielaidą, kad nei vienas nesuklydo sakydamas savo vardą.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duoemnų failo eilutėje įrašytas draugų skaičius N (1 ≤ N ≤ 1000). Tolesnėse eilutėse įrašyti visi žaidimo metu ištarti vardai, iš eilės. Visus vardus sudaro tik lotyniškos raidės ir jie neilgi.

Rezultatai

Pirmojo suklydusio vardą jūsų programa turi išvesti į pirmąją rezultatų failo eilutę.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
3
LINAS
TOMAS
LINAS
DOMAS
ROMAS
LINAS
LINAS
DOMAS
TOMAS
DOMAS