Žmonių poveikis aplinkai


http://www.gvu.lt/wp-content/uploads/2013/02/Žmonių-poveikio-aplinkai-tyrimas.pdf