Galutinis ir tarpinis produktas


 Gabūs mokiniai turėtų:

  1. Apibrėžti galutinio ir tarpinio produkto sąvokas. Pateikti jų pavyzdžių.

Skaičiuojant šalies BVP, į jį įskaitoma tik galutinių prekių ir paslaugų, šalyje pagamintų per tam tikrą laikotarpį, dažniausiai per metus, piniginė vertė. Galutinis (baigtinis) produktas – tai prekė ar paslauga, skirta galutiniam vartojimui. Ji nenaudojama kitų produktų gamybai, t. y. tolesniam perdirbimui. Galutinių produktų pavyzdžiais galėtų būti automobiliai, ledai, drabužiai, stalai, kirpėjo paslaugos, automobilio draudimas, kt. Bet jeigu draudimo paslaugą pirko automobilių gamintojai – tai jau tarpinis produktas (paslauga). Tarpinis produktas – tai toks produktas, kuris perkamas toliau perdirbti ir skirtas kitam produktui gaminti arba perkamas perparduoti. Tarpinių produktų pavyzdžiais galėtų būti mediena, plienas, grūdai, cementas, miltai, audiniai, pusgaminiai, kt.

Kokį produktą laikyti galutiniu, lemia ne fizinės jo charakteristikos, bet produkto paskirtis. Tas pats produktas gali būti ir galutinis, jei jį vartojame patys tiesiogiai, ir tarpinis, jeigu jis panaudojamas tolesniame gamybos ar paslaugų teikimo procese. Pvz., kuras, elektra, sunaudojami gamyboje – tarpiniai produktai, o buityje vartojamas kuras ir elektros energija – galutiniai produktai.

Daugelį produktų apskritai sunku priskirti tarpiniam ar galutiniam produktui. Pvz., kuriai kategorijai priskirti išlaidas, kurias žmogus patiria savo automobiliu važiuodamas iš darbo namo? O išlaidas arbatai, kurią gėrėte su potencialiu klientu, jį vaišindami? Tai gana sudėtinga, nes kiekviena paminėta išlaidų rūšis turi savyje tiek tarpinių verslininkystės išlaidų, tiek ir galutinių vartotojiškų išlaidų elementų.